De Belastingdienst draagt bij aan kinderopvangkosten

04/12/2014

money-256290_640
Breng je je kind elke week naar de kinderopvang, dan weet je dat daar een flinke rekening tegenover staat. Uiteraard is het terecht dat je een flink bedrag moet betalen, er wordt tenslotte goed op je kind gelet, maar wist je dat er toeslagen zijn, waarmee de belastingdienst bijdraagt aan de opvangkosten?

Vraag de toeslagen aan

Voor de kinderopvangtoeslag is een aparte wet in het leven geroepen: de Wet Kinderopvang. In deze wet is geregeld dat ouders, inkomensafhankelijk, toeslag aan kunnen vragen bij de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslagen zijn er niet alleen voor de kinderen van nul tot vier jaar, ook basisschoolkinderen kunnen onder de regeling vallen. Voorwaarde is wel dat het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang aangemeld is bij het landelijke register Kinderopvang. Je betaalt als ouder de rekening van de opvanginstelling en dient vervolgens een aanvraag in voor toeslag.

Werkende en studerende ouders

Niet alleen de Belastingdienst draagt bij aan de kinderopvang, ook de werkgever is dit wettelijk verplicht. Deze bijdrage wordt automatisch geregeld door de Belastingdienst. Over het algemeen is wel een voorwaarde dat voor stellen beide ouders moeten werken, hoewel er uitzonderingen zijn. Als je bijvoorbeeld een re-integratietraject volgt of studeert bij een onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd is. Ook mensen die een inburgeringscursus volgen kunnen recht hebben op de belastingtoeslag. Op de website van de Belastingdienst is eenvoudig uit te rekenen hoeveel kinderbijslagtoeslag verwacht kan worden. Als je een toeslag aan gaat vragen, bekijkt de Belastingdienst je jaarinkomen. Dit gebeurt naar een schatting of naar gegevens van je werkgever.

Houd veranderingen in de gaten

Het is aan te bevelen om zo af en toe de veranderingen in de kinderopvangtoeslag onder de loep te nemen. Regelmatig worden de regelingen van de Belastingdienst herzien. Sommige regels worden zelfs jaarlijks veranderd. Ook de inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast, aan de hand van de inflatie. In een tabel kun je, aan de hand van je inkomen, eenvoudig inzien wat de verwachte toeslag is van je eerste, maar ook voor je tweede of volgende kind.

Ook andere kosten te verwachten

Naast de rekening voor kinderopvang kunnen meer kosten verwacht worden voor kinderen. Vanaf het moment dat een kind het levenslicht ziet tot het moment dat hij, gestudeerd en wel, de ouderlijke woning verlaat, is een aanzienlijk bedrag nodig. Vooral als je voor het eerst vader of moeder wordt, staan je financiën nogal op zijn kop. Veelal gaat een of meer ouder minder werken, waardoor er ook minder salaris binnenkomt. Gelukkig is het aloude cliché de waarheid: je krijgt van het hebben van kinderen ook een heleboel terug!

Deel mee!Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

No Comments

Comments are closed.